Zaplombování nemovitosti – o co jde a jak z toho ven

Když se řekne zaplombování nemovitosti, leckomu se možná zježí chlupy v předtuše čehosi zlověstného. Dnes si vysvětlíme, o co se vlastně jedná, kdy k zaplombování dochází, jaký je jeho účel a kdo má právo či možnost tento úkon provést, případně zrušit.

K uvalení plomby musí být vždy důvod

Asi bychom měli začít úplně od začátku, tedy vysvětlit, co to zaplombování nemovitosti vlastně je, resp. jak probíhá a kdo je mu účasten.

Pokud se s nemovitostí děje jakákoliv změna, musí se tato skutečnost vložit do katastru nemovitostí na katastrálním úřadě. Většinou se jedná o podání návrhu na vklad vlastnického práva, zástavního práva a podobně. A právě v tu dobu dochází u dané nemovitosti k jejímu zaplombování. Nemovitost se tím stává defakto „zmrazenou“ a nelze s ní v tu dobu nijak nakládat. To znamená ji prodat, přepsat či někomu darovat.

Důvodem k zaplombování je každopádně vždy změna v předmětu nemovitosti. Může tedy jít i o důsledek změny v darovací smlouvě nebo např. dědické řízení. Také je důležité zmínit, že o zapsání plomby může rozhodnout i soud v případě, že je na nemovitost uvalena exekuce.

Plomba chrání především majitele

Primárním důvodem tohoto procesu je ochrana majitele. Díky zaplombování je totiž majitel informovaný o každém návrhu na vklad na jeho nemovitostech či jiné změně a má tak možnost případně zasáhnout.

Pokud majitel se změnou nesouhlasí a děje se bez jeho vědomí, má ze zákona ochrannou lhůtu 20 dní na případnou reakci. Po uplynutí této doby už se svých práv nemusí dovolat, takže je nanejvýš potřebné reagovat včas.

Jak zjistit, že je na nemovitosti plomba

Pokud je nemovitost zaplombovaná, bude tato skutečnost zaznačena ve výpisu z katastru nemovitostí, také známém pod názvem list vlastnictví. Konkrétně ji najdete v části „D“  a označena bude písmenem „P“.Pokud je podán návrh na vklad, katastr nemovitost zaplombuje nejpozději následující den po doručení návrhu. Většinou k tomu ale dojde bezprostředně po podání návrhu. Vše lze sledovat a kontrolovat na stránkách úřadu www.cuzk.cz.

Jak dlouho celý proces trvá

Jakmile je plomba aktivní, katastr okamžitě informuje všechny dotčené subjekty či osoby, kterých se změna dotýká, že ke změně došlo. Ti tak vědí, že jejich vlastnická práva byla omezena nebo mají zaniknout a mají čas na tuto skutečnost reagovat. Jak již bylo psáno výše, začíná běžet 20ti denní ochranná lhůta, během které mohou dotčené osoby do procesu zasáhnout a poslat na katastr připomínky, případně žádost o zastavení celého procesu.

Má se tak zabránit případnému nelegálnímu prodeji majetku bez vědomí majitele pomocí zfalšovaných dokumentů.

Celý proces trvá zhruba jeden měsíc. Dvacet dní běží ochranná lhůta a dalších deset dní má katastr na provedení vkladu.

Kdy je plomba odstraněna

Standardně je plomba zrušena katastrálním úřadem po provedení vkladu nemovitosti do katastru. To je nejběžnější postup.

Pokud byla nemovitost zaplombována na základě soudního příkazu k exekuci, je potřeba napsat návrh na zastavení exekuce. A to i v případě, že o žádné exekuci nevíte, a máte všechny platby i další věci v pořádku. Vše je potřeba sepsat, ideálně doložit příslušnými dokumenty (např. výpisy z účtu či potvrzení o platbách) a zaslat přímo k exekutorovi, který má danou věc na starosti.

Pokud by chtěl někdo nelegálně převést vaši nemovitost na základě zfalšovaných dokumentů či podpisu, je potřeba popřít jeho pravost. Katastrální úřad pak vyzve všechny účastníky, aby podali návrh k soudu, a ten ověří, zda jsou právní úkony z hlediska jednajících osob platné.

Plombu je tedy jednoduše řečeno možné odstranit třemi způsoby:

  1. provedením vkladu do katastru
  2. pravomocným rozhodnutím o zamítnutí vkladu
  3.   pravomocným usnesením o zastavení řízení
Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!