Ověřené vzory dokumentů k pronájmu ke stažení

Pronajímáte byt? Máme právníky ověřené VZORY smluv k pronájmu zdarma ke stažení. Nespoléhejte na neověřené dokumenty z internetu, mohli by vás dostat do potíží a nepříjemných sporů.

My jsme se rozhodli oslovit právníky, aby exkluzivně pro náš server připravili soubor dokumentů, které jako pronajímatelé můžete potřebovat. Stažení právníky ověřených dokumentů je na našem serveru zcela zdarma. Pojďme si projít postupně, na které smlouvy, dohody a protokoly můžete při pronajímaní narazit.

Prodávám či předávám nájemní byt

Při prodeji nebo pronájmu nemovitosti se hodí uzavřít tzv. předávací protokol (také protokol o předání nebo převzetí bytu). Je to dokument, který zaznamenává stav předávané nemovitosti. Dokumentuje se např. stav měřičů energií, míra poškození či naopak podoba bytu po rekonstrukci.

Není povinný, ale přesto ho doporučujme uzavřít a přidat k nájemní smlouvě. Chrání pak obě strany před případnými budoucími spory.

Protokol o předání nebo převzetí bytu

Stáhnout

Odeslat odkaz ke stažení na email:

Přihlášením vyjádřujete svůj souhlas se sběrem údajů pro marketingové účely.

Co patří do nájemní smlouvy

Nájemní smlouva je nejdůležitějším dokumentem, který budete jako pronajímatel či nájemce podepisovat. Jak správně uzavřít nájemní smlouvu? Dobře napsaná nájemní smlouva dokáže ochránit váš majetek a předejít tak vymahatelnostem či plnění nároků. Čím konkrétnější ve smlouvě budete, tím lépe pro obě strany.

Smlouva musí být uzavřena vždy písemně. Měla by obsahovat údaje obou stran – pronajímatele a nájemce.

Vždy v ní uveďte fixní výši nájemného. Můžete zde ukotvit také postupné zvyšování nájemného vzhledem k inflaci (POZOR – nájemné lze zvyšovat o max 20 % za tři po sobě jdoucí roky, zvyšovat můžete max 1x za 12 měsíců, běžně se zvyšování pohybuje v řádech jednotkách procent, např. 1-3 % za rok).

Pokud budete po nájemnících vyžadovat kauci, uveďte ji ve smlouvě. Ta může dosahovat max trojnásobku měsíčního nájemného. Běžně se jedná o 1-2 měsíční nájmy. Lze ji použít na dlužné nájemné či vzniklé škody – v opačném případě je po ukončení nájmu vratná!

V neposlední řadě se musíte rozhodnout, zda uzavřít smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. O tom jsme psali v článku ZDE. Obě varianty mají totiž svá pro i proti.

Nájemní smlouva

Stáhnout

Odeslat odkaz ke stažení na email:

Přihlášením vyjádřujete svůj souhlas se sběrem údajů pro marketingové účely.

Co patří do podnájemní smlouvy

Máte s majitelem bytu sepsanou výše uvedenou nájemní smlouvu a byt dále znovu pronajímáte? Zde doporučujeme sepsat podnájemní smlouvu. Ta především ochrání vás před možnými spory. Obsahem se podobá klasické nájemní smlouvě s určitými specifiky.

Podnájemní smlouva

Stáhnout

Odeslat odkaz ke stažení na email:

Přihlášením vyjádřujete svůj souhlas se sběrem údajů pro marketingové účely.

Chci přepsat energie

Přepis energií vás může potkat velmi často, a to i mimo nájemní bydlení. Zpravidla k němu dochází, pokud:

  • Se stěhujete
  • Nově pronajímáte
  • Kupujete či prodáváte nemovitost
  • Řešíte úmrtí odběratele
  • Jste se na přepisu dohodli

U různých odběratelů se podoba přepisu i doba vyřízení liší. Nejčastěji ale můžete narazit na tyto dokumenty:

  • Žádost o převod odběru elektřiny či plynu (případně žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka a smlouvu o připojení nového)
  • Doklady o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu (např. nájemní smlouva, kupní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí)
  • Plnou moc pronajímatele
  • Úmrtní list nebo čestné prohlášení (pouze při úmrtí či ztrátě právní způsobilosti předchozího odběratele)
  • Předávací protokol, v němž původní a nový odběratel uvedou stav elektroměru

Plná moc - Energie

Stáhnout

Odeslat odkaz ke stažení na email:

Přihlášením vyjádřujete svůj souhlas se sběrem údajů pro marketingové účely.

Chci vypovědět nájemní smlouvu

Chcete vypovědět nájemní smlouvu? To samozřejmě lze, ale za určitých podmínek. Zákon zde stojí spíše na straně nájemníka než na straně pronajímatele.

Smlouvu lze ukončit s okamžitou platností, pokud nájemce hrubě porušil podmínky uvedené ve smlouvě. Jaké to jsou?

Běžně se smlouva jednostranně ukončuje s tříměsíční výpovědní lhůtou. Musíte ale uvést důvodZa jakých podmínek lze vypovědět smlouvu?

Výpověd (pod)nájemní smlouvy

Stáhnout

Odeslat odkaz ke stažení na email:

Přihlášením vyjádřujete svůj souhlas se sběrem údajů pro marketingové účely.

Ukončuji nájem dohodou

Nájem lze ukončit také oboustrannou dohodou pronajímatele s nájemníkem. I zde se ale doporučuje sepsat ukončení nájmu písemně.

Dohoda o ukončení nájmu

Stáhnout

Odeslat odkaz ke stažení na email:

Přihlášením vyjádřujete svůj souhlas se sběrem údajů pro marketingové účely.

S tímto balíčkem dokumentů si jako pronajímatel vystačíte. Nezapomeňte být vždy konkrétní. Čím více specifikujete danou věc, tím chráněnější budete vy i váš majetek. Přejeme hodně štěstí s pronájmem!Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!