Pronajímatel v exekuci. Co dělat?

Pokud se majitel bytu dostane do finančních problémů, které vyústí až v exekuci, může to pro nájemníky znamenat nemalé komplikace. Může dojít k zabavení věcí nájemníka nebo dokonce až v nedobrovolné vystěhování z bytu. Jak v takovém případě postupovat a na co by se nájemník měl připravit? To si vysvětlíme v dnešním článku.

Exekucí v Česku dlouhodobě ubývá

Lidí s finančními problémy v posledních letech setrvale ubývá, přesto jsou absolutní čísla poměrně vysoká. Počet fyzických osob evidovaných v Centrální evidenci exekucí klesl loni o 38 284 na 783 053. Proti těmto osobám je vedeno téměř 4,5 milionu exekucí.

Průměrný věk exekučně zatíženého člověka je 45 let a průměrný počet exekučních řízení je 5,7 na osobu. Pouze jednu exekuci má 29 % postižených, zároveň více než deseti exekucemi je zatíženo 16 % postižených osob. Tradičně nejvíce exekučně zatížených lidí je v nejchudších českých regionech, tedy v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, nejméně ve Zlínském kraji a na Vysočině. Průměrná vymáhaná částka byla přes 63 tisíc korun.

Počet lidí s jednou či více exekucemi

„Proklepněte“ si pronajímatele předem

Z výše uvedených dat je patrné, že exekuce jsou v Česku stále velkým problémem, vždyť se týkají 9 % obyvatel, a to není málo. Může se tedy stát, že se do podobných problémů dostane i váš pronajímatel. Co v takovém případě dělat, je důvod k panice?

Pokud se k uzavření nájemní smlouvy teprve chystáte, není od věci nahlédnout do katastru nemovitostí. Pokud tam najdete zapsánu exekuci na pronajímatele, hrozí Vám, že po Vašem nastěhování do bytu přijde soudní exekutor a zabaví vybavení bytu.
Je dobré také nahlédnout do Centrální evidence exekucí.

Vyhněte se problémům soupisem majetku

Abychom předešli zabavování věcí nájemníka v bytě, je nejlepší pojistkou řádně sepsaná nájemní smlouva s předávacím protokolem. V tom by mělo být jasně a podrobně zaznačeno, které věci v bytě patří pronajímateli a které nájemníkovi. Exekutor by pak věci nájemníka na seznam zabavených věcí napsat neměl. Vlastnictví majetku lze prokázat také výpisy z účtu, uschovanými účtenkami či jinými daňovými doklady.

Pokud by se přece jen stalo, že exekutor zahrne do soupisu zabaveného majetku i věci nájemníka, má tento možnost do 30 dní požádat o jejich vyškrtnutí. Pokud by exekutor i přesto vaší žádosti nevyhověl, zbývá už jen možnost obrátit se na soud a podat žalobu na vyloučení věci z exekuce.

To už je opravdu poslední možnost, která vás i tak bude stát spoustu času a energie, kterou vám již nikdo nevrátí. Každopádně lhůta pro podání žaloby u soudu je 30 dní od doručení rozhodnutí exekutora, který nevyhověl návrhu na vyloučení věcí z exekuce.

Pozor na dluhy partnerů

Mnoho lidí si neuvědomuje, že problém může nastat i v případě, že dlužníkem není sám pronajímatel, ale jeho manžel/manželka. Exekutor může dát na soupis zabaveného majetku věci obou manželů.

Jistou obranou může být oddělení majetku formou notářského zápisu.

Když je nutné se z bytu vystěhovat

V každém případě, pokud už dojde k zabavování věcí v bytě, případně k zabavení celého bytu, nájemníkovi nezbývá, než se z něj vystěhovat a najít si nové bydlení. To je vždy dost stresová situace, zvlášť pokud se vše semele v krátkém čase.

Pokud se navíc jedná o prostory pro podnikání, může to přerůst až ve vážné finanční problémy. Pravděpodobně dojde k přerušení podnikatelské činnosti v daných prostorách, se všemi negativními důsledky. Čím důležitější provoz má nájemce v prostorách, tím je riziko větší. I proto je velmi důležitá zmiňovaná prevence a řádné prověření pronajímatele ještě před uzavřením nájemní smlouvy.
Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!