Pronajímám nezkolaudovaný nebytový prostor. Zákon to dovoluje.

Na základě Nového občanského zákoníku dnes platí věci, které dříve byly nemožné. Málo kdo ví, že zákon stojí na straně nájemce, i když není uzavřená písemná nájemní smlouva, ale nájemce řádně platí nájem? Víte, že lze pronajímat nebytové prostory? Jaké mýty ještě kolují?

Nově lze pronajmout nezkolaudovaný byt

Snížení formálních požadavků se projevuje také v tom, že nově lze pronajmout k bydlení prostory, které nejsou k bydlení zkolaudovány. Například kancelář, sklad nebo garáž. Podle starého práva znamenala chybějící kolaudace neplatnost smlouvy. Nový občanský zákoník pro tento případ stanoví, že nedostatek kolaudace nemůže být nájemci na újmu. Pronajímatel jej tedy nemůže využít pro zneplatnění nájemní smlouvy. Pro úplnost je třeba dodat, že užívání nemovitosti k jinému, než zkolaudovanému účelu je porušením stavebního zákona, za nějž může stavební úřad uložit pokutu do půl milionu korun.

Lze pronajmout nebytový prostoru pro účely bydlení?

Novým občanským zákoníkem (dále OZ) došlo ke změně v rámci nájmu. Dnes je možné sjednat nájem i k ateliéru nebo jinému prostoru, pokud s tím smluvní strany souhlasí. Občanský zákoník neřeší povinnosti pronajímatele a vlastníka z pozice veřejného stavebního práva.

Smluvně lze tedy podle OZ sjednat nájem i na prostor, který není určen k dlouhodobému bydlení. Nezbavuje to pronajímatele povinnosti podle veřejného stavebního práva, kde je jasně řečeno, že lze užívat stavbu jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení stavby (§ 126 odst.1 SZ).

Pokud by tedy stavební úřad při kontrolní prohlídce zjistil, že stavba není užívána k povolenému účelu nebo stanoveným způsobem anebo je užívána bez povolení, vyzve vlastníka stavby, aby nepovolený způsob užívání stavby bezodkladně ukončil. Není-li výzvě vyhověno, stavební úřad vydá rozhodnutí, kterým užívání stavby zakáže.


Ing. Richard Kratochvíl – Inspekce nemovitostí
www.richardkratochvil.cz

 Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!