Počet osob v nájemním bytě

Nájemní smlouvu uzavírá 1 pronajímatel s 1 nájemníkem. Ve vámi pronajímaném bytě ale mohou bydlet s nájemníkem i další osoby. Jaký je jejich maximální počet? Jaká zde platí pravidla či omezení? Kdy jde o krátkodobou návštěvu a kdy jde už o dalšího bydlícího? Jak si počet osob v bytě ohlídat?

Nájemce by měl vždy hlásit změny

Již v nájemní smlouvě by mělo být při jejím podpisu definováno, kolik osob v bytě bydlí.

Dle Občanského zákoníku ČR může nájemník do své domácnosti přijímat prakticky kohokoliv. Pokud s ním ale trvale začne bydlet další osoba, je povinen tuto změnu pronajímateli nahlásit. Stejně tak, pokud se počet osob v bytě sníží.

Změna by měla být nahlášena nájemcem bez odkládání, a to max do dvou měsíců od změny počtu osob v bytě. Pokud tak neučiní, jde o porušení smlouvy a povinnosti vyplývající z nájmu. Za těchto okolností mlže pronajímatel nájemci vypovědět nájemní smlouvu (ať už je sjednaná na dobu určitou či neurčitou).

Počet lidí trvale bydlících v 1 bytě je omezen

Nájemník si na návštěvu může přivést kohokoliv, kdykoliv a v jakémkoliv počtu. Tuto událost nemusí pronajímateli oznamovat.

V případě, že nejde o návštěvu a v pronajatém bytě začne bydlet další osoba či osoby, musí tuto změnu nahlásit. Počet osob obývajících byt je omezen.

Vše se odvíjí od dispozic a velikosti bytu. Zákon toto stanovuje poměrně okrajově: „počet osob musí být přiměřený velikosti bytu a nebránit tomu, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.“

Pouze návštěva nebo další nájemník?

Kdy se jedná o návštěvu a kdy o už jde o dalšího člena domácnosti, který by měl spolufinancovat nájem, případně by se měl podílet i na platbě záloh za energie apod.
Návštěva je chápána jako dočasná záležitost. Nemusí to být pouze v řádu hodin. Může jít o dny či dokonce i týdny. Konkrétní případy se posuzují individuálně. Často se to dá špatně určit, jelikož na to neexistuje přesně stanovená metrika, proto je to také velmi špatně vymahatelné. Můžete se informovat o tom, zda osoba navíc využívá trvale i jiný byt, nebo pokud prokazatelně v bytě bydlí (má tam své osobní věci, postel, stůl apod.)

Vymezte si právo na kontrolu

Jako pronajímatel můžete svou nemovitost kontrolovat – musíte to mít ale ujednané ve smlouvě a podmíněné podpisem nájemce!

Avšak, toto ujednání neplatí pro osoby blízké vůči nájemníkovi. Touto osobou je dle zákona: příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“

Problematika počtu osob v bytě je stále velmi málo vymezená, a tak se dá jen těžko odvolávat na příslušné zákony. Vždy by pak mělo dojít k individuálnímu vyřešení problému. Pokud to nejde po dobrém, můžete se obrátit na odborníky či právníky.

 

Nájemní smlouva vzor ke stažení zdarma
Nájemní smlouva vzor ke stažení zdarma
Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!