Jak funguje soudní vystěhování aneb může mě pronajímatel vyhodit z bytu?

Neplatíte nájem? Pak se může stát, že vám dá pronajímatel okamžitou výpověď. A ztráta zaměstnání, rozvod nebo propad bitcoinu ho nemusejí zajímat. Dobrou zprávou ale je, že vás nemůže prostě vyhodit na ulici. Jak vystěhování probíhá, na co si dát pozor a jaká máte práva – to vše se brzy dozvíte.  

Nájemník je právem chráněný 

I kdyby vaše nájemní smlouva už skončila a vy se nestihli vystěhovat, nemůže vám pronajímatel prostě sbalit kufry a vyhodit je před dům. Navíc – pokud máte smlouvu na dobu určitou – existuje v zákoně malá klička: pokud vás pronajímatel nechá v bytě bydlet a neupozorní vás, že se máte vystěhovat, platí, že jste smlouvu prodloužili na stejnou dobu. 

Pokud vám chce pronajímatel vypovědět smlouvu, musí k tomu mít v prvé řadě důvod. Více se dočtete v občanském zákoníku nebo v našem nedávném článku. Pokud porušujete smlouvu podstatným způsobem – například závažně poškozujete byt – může vám dát okamžitou výpověď. 

Jako nájemník máte nárok na tříměsíční výpovědní dobu, i v případě okamžité výpovědi máte jeden měsíc na vystěhování. Pokud si myslíte, že pronajímatel není v právu, můžete nechat výpověď soudně přezkoumat. Na podání žaloby máte dvouměsíční lhůtu. Musíte však prokázat, že jste v právu – to je snadné třeba v případě neplacení nájemného. Složitější je například dokazování toho, že jste nedemolovali byt.  

 

Vypíná vám proud a vyhodil vám věci na ulici? 

Někdy jsou pronajímatelé netrpěliví a snaží se své nájemníky „vystrnadit“. Hrozí odpojením proudu nebo vody, výměnou zámků nebo vyhozením věcí z bytu. Nic z toho ale pronajímatel udělat nesmí. Dopustil by se totiž porušení zákona, a v některých případech i trestného činu

Co tedy smí udělat? Pokud si myslí, že v bytě bydlíte neoprávněné, a vy se odmítáte vystěhovat, nezbývá mu než řešit problém soudní cestou – tedy podat žalobu na vystěhování z bytu a poté případě podat návrh na exekuci. 

 

Jak probíhá soudní vystěhování 

Pokud vás chce pronajímatel žalovat, měl by vám nejprve doručit tzv. předžalobní výzvu. Teprve poté podává samotnou žalobu. K ní by měl doložit relevantní důkazy. Obvykle je to nájemní smlouva, urgence, výpisy, které prokazují, že jste nehradili nájem, a další dokumenty. Pro tento typ sporu je vhodné, abyste byli zastoupeni advokátem. 

Soudní spor však může trvat několik měsíců až let. Vy máte samozřejmě právo na odvolání, pokud by soud rozhodl ve váš neprospěch. Pokud prohrajete, soud vynese rozsudek o vyklizení bytu ke stanovenému datu.

 

Exekuce jako krajní možnost

Velmi nepříjemné je vyústění celého sporu exekucí. Výkon rozhodnutí může provést buď exekutor, nebo soudní vykonavatel (ten je na rozdíl od exekutora státním úředníkem). Exekutor by vás měl informovat do 15 dnů od pověření soudem o zahájení exekuce a měl by vám zaslat exekuční návrh. Samotnou exekuci provede ve stanovený den vystěhováním vašich věcí. 

 

Prevence: snadnější je dohodnout se předem

I když je nájemník jako slabší strana nájemní smlouvy více chráněný, mohou být soudní spory o vystěhování velmi osobní a nepříjemné. Je proto mnohem jednodušší potížím předcházet. A jak? 

Základem je vždy dobře sepsaná nájemní smlouva. Vymezte přesně podmínky nájmu, důkladně sepište vybavení bytu a jeho stav, a také se dohodněte, kdo je zodpovědný za opravy. Problémy se snažte řešit okamžitě – např. v případě nenadálého výpadku příjmů je možné krátkodobě navrhnout splátkový kalendář. Pro obě strany je výhodnější věci řešit smírně. 

 

Rada na závěr: exekuční doložka nefunguje

Možná vás pronajímatel požádal o sepsání notářsky ověřené doložky tzv. přímé vykonatelnosti, nazývané také exekuční doložka. Nejvyšší soud však nedávno rozhodl, že samotná doložka není sama o sobě dostačující k vystěhování z bytu.

Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!