Hlučný nájemník: rušení nočního klidu může vést k výpovědi smlouvy

Večer si chcete po práci odpočinout, a místo toho vám volá soused, že váš nájemník zase celou noc v bytě dupe a hlasitě bouchá dveřmi. A vy zjistíte, že pronajímat byt neznamená jenom dvacátého vybrat nájem a mít vystaráno. Jak si poradit s nájemníkem, který neustále ruší noční klid? 

 

Noční klid vymezuje zákon i vyhlášky

Noční klid je vymezený jako doba mezi 22:00 a 6:00. Jedná se o dobu určenou k odpočinku. Pokud se váš nájemník v této době hlasitě hádá s manželkou, stěhuje nábytek, nahlas poslouchá dechovku, hraje na trubku nebo třeba vysává, dopouští se tím přestupku proti veřejnému pořádku. Jeho vymezení najdete v par. 5 zákona o přestupcích

Nadměrný hluk je upravený i v zákoně o ochraně veřejného zdraví, který v par. 34 také vymezuje noční klid. Obec může obecní vyhláškou stanovit, že v některých výjimečných situacích je noční klid kratší nebo jej není potřeba dodržovat – třeba při společenských nebo rodinných akcích. 

 

Čtěte i domovní řád 

Kromě zákonného vymezení nočního klidu jsou podrobnější pravidla obvykle i v domovním řádu. Společenství vlastníků, případně bytové družstvo, má také možnost zjednat nápravu, pokud v bytě dochází k rušení nočního klidu. V krajních případech může dojít k vyloučení z družstva, případně k návrhu na nucený prodej bytové jednotky.  

 

Vlastnictví zavazuje 

Nezapomeňte na to, že za byt jste zodpovědný vy jako vlastník. Následky toho, že váš nájemník, případně jeho návštěvy, v bytě hlučí, si tak nesete vy. V prvé řadě dobře prověřte budoucí nájemníky a uzavřete detailní nájemní smlouvu, kde vymezíte, které chování bude porušením nájemní smlouvy a může vést k její výpovědi. Pokud již hlučného nájemníka v bytě máte, musíte problém efektivně řešit.  

 

Řval jsem přece potichu! aneb kvůli hádce sousedů nekupujte zvukoměr

Požaduje po vás nájemník důkaz, že v noci opravdu křičel tak nahlas, že celý dům nemohl spát, nejlépe s přesným dokladem o počtu decibelů? Pak není v právu. Pro prokázání rušení nočního klidu vám postačí prosté svědectví. Třeba sousedů, nebo zasahující policejní hlídky. Ostatně, nebylo by spravedlivé očekávat, že si kvůli hlučnému sousedovi budete pořizovat zvukoměr. 

Jiná situace je v případě provozoven, fyzických osob podnikatelů nebo právnických osob. Tady je stanoven přesný počet decibelů, které mohou v době nočního klidu a mimo noční klid produkovat. Tzv. hygienické limity hluku stanoví nařízení vlády. Pro obytné prostory by neměl přes den přesáhnout 40 decibelů a v noci 30 dB. 

 

Jak na hlučného nájemníka: vždy se nejprve snažte o smírné řešení 

V případě stížností na nájemníka je situace velmi citlivá. Sousedské vztahy jsou velmi důležité a je vhodné je zachovat na dobré úrovni. Promluvte si proto s narušitelem o problému. Citlivě, ale důrazně. Existuje možnost, že si své chování prostě neuvědomuje. Špatně slyší, nebo netuší, že se v noci všechny zvuky rozléhají po celém domě. Současně se pokuste omluvit ostatním nájemníkům a vysvětlit jim, jak sjednáte nápravu. 

Pokud nájemník stále nechápe, že hlukem obtěžuje okolí, a stížnosti na něj se opakují, sdělte mu své výhrady písemně. I kdybyste bydleli ve vedlejším vchodu, zašlete mu doporučený dopis, případně si nechte podepsat převzetí. Ulehčí to dokazování pro případ budoucích sporů. 

 

Volání policie jako krajní řešení 

Vzhledem k tomu, že rušení nočního klidu je přestupek, je možné přivolat městskou nebo státní policii, která na základě přestupkového zákona může věc řešit blokovou pokutou, případně domluvou. Návštěva policie může ale naopak některé zarputilé nájemníky motivovat k ještě vyšší intenzitě produkovaného hluku. 

 

Kdy můžu vypovědět smlouvu

Porušení pravidel o dodržování nočního klidu může být i důvodem pro výpověď nájemní smlouvy. V některých případech můžete dokonce přistoupit k okamžitému zrušení nájemní smlouvy. Jedná se o situace, kdy je narušování nočního klidu opakované a nájemce tak způsobuje závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí.

Nájemce musíte na porušování nočního klidu předem upozornit (nejlépe písemně) prostřednictvím výzvy k odstranění závadného jednání (více se můžete dočíst v tomto judikátu) a dát nájemníkovi přiměřenou dobu k nápravě. Více o tom, jak vypovědět nájemní smlouvu, si můžete přečíst na blogu Tvůj Správce.  

 

Pokud chcete v klidu spát, svěřte pronájem Tvůj Správce 

Pokud vám hlučný nájemník nedá spát, zkuste pronájem svěřit společnosti TvůjSprávce. Umíme vybrat správného nájemníka, víme, jak si poradit s hlučnými sousedy, a hlavně – garantujeme vám nájem. A vy tak můžete tiše spát.

Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!