Co patří do nájemní smlouvy?

Chcete pronajímat svůj byt či dům a bojíte se problémových nájemníků? Základem je mít perfektní nájemní smlouvu. Předejdete tak mnoha starostem jako je vymahatelnost či plnění nároků.

Vzorů nájemních smluv je na internetu nespočet. Když už máte předpřipravenou omáčku okolo, na co je potřeba se zaměřit či správně stanovit?

 1. Písemná podoba – stanovuje to zákon

Nájemní smlouva patří mezi ty typy smluv, které musíte podle zákona uzavřít vždy písemně. Když si například od někoho pronajímáte auto, můžete „smlouvu“ uzavřít ústně.

 1. Pravdivé údaje obou stran

Každá smlouva obsahuje dvě strany – nájemce a pronajímatel. Tito dva smlouvu uzavírají a stanovují si podmínky. Ve smlouvě musí být informace o obou stranách: jméno a příjemní, trvalé bydliště, rodné číslo nebo datum narození.

Doporučujeme požadovat také číslo občanského průkazu. Můžete si tak ověřit totožnost nájemce a v případě potíží, máte ve smlouvě uvedený cenný údaj.

 1. Přesné vymezení předmětu smlouvy

Ve smlouvě buďte v popisu konkrétní! Pokud s bytem pronajímáte i lednici a pohovku, napište to do smlouvy, pokud chcete, aby to v bytě zůstalo i po skončení pronájmu.
Smluvně si můžete stanovit také např. povinnou pravidelnou údržbu.

 1. Výše nájemného

Výše nájemného musí být podle zákona pevně ukotvená ve smlouvě. Jedná se o částku, kterou si obě smluvní strany sjednali.

Pokud tak neučiníte, nájemce musí platit nájemné v „obvyklé výši“ dle zákona.

 1. Zakotvení zvyšování nájemného

Do nájemní smlouvy lze přidat také průběžné zvyšování nájemného, což je vhodné především u dlouhodobých pronájmů. Podle zákona máte na zvyšování nájmu nárok každý rok, musíte to ale uvést ve smlouvě.

Již nemovitost pronajímáte, chcete zvýšit nájemné, ale nemáte to uvedené v nájemní smlouvě? I přesto máte právo na zvýšení. Existují zde ale jisté podmínky: Zvyšovat můžete max. jednou za 12 měsíců, do výše nájemného srovnatelného v daném místě, a to max o 20 % za 3 poslední po sobě jdoucí roky.

V případě, že zvýšíte hodnotu nemovitosti, máte také nárok na zvýšení ceny nájemného. Toto se řídí ustanovením § 2235 OZ.

 1. Kauce

Kauce (tedy jistota majitele) může dosahovat až trojnásobku měsíčního nájemného. Zákon tak umožňuje majiteli, bránit se proti neplatičům či nezodpovědným nájemníkům stanovením požadované peněžité částky.

Kauci je možné použít na dlužné nájemné či na náhradu škody při skončení nájmu (v opačném případě je kauce vratná).

Obvyklá výše kauce se pohybuje okolo 1-2měsíčních nájmů.

 1. Na dobu určitou, nebo neurčitou?

Jak do smlouvy ukotvit trvání nájemního vztahu a jeho výpověď?

Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní lhůtě,

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplívající z nájmu,
 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo na členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcům byt, nebo proti cizímu majetku, který se v domě nachází,
 • má-li být byt vyklizen z důvodu veřejného zájmu,
 • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Pokud nájemní vztah sjednáte na dobu určitou, můžete (jako pronajímatel) vypovědět nájem i v případě, kdy byt potřebujete buď pro sebe nebo svého blízkého příbuzného. Podrobnější informace najdete v ustanovení § 2288.

Doručením výpovědi druhé smluvní straně začíná běžet tříměsíční výpovědní lhůta, a to v obou případech.

Podrobnější informace se dočtete v článku Uzavřít smlouvu na dobu uřč/neurč

 Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!