Jak přepsat energie?

Stěhujete se, předáváte byt nebo vítáte nové nájemníky? To vše s sebou přináší mnoho formalit – jednou z nich je přepis energií. Jak přepis energií probíhá a co k tomu budete potřebovat?

Kdy řešit přepis energií?

Z pravidla k přepisu energií dochází při:

  • Stěhování a pronájmu
  • Nákupu a prodeji nemovitosti
  • Úmrtí odběratele a při dědickém řízení
  • Ztrátě právní způsobilosti odběratele
  • Dohodě

Jak dlouho trvá převod a kde ho vyřídit?

Nejdříve musíte kontaktovat všechny své dodavatele a obeznámit je o změně. Různým dodavatelům proces trvá různě dlouho. Pokud je zde ta možnost, doporučujeme online komunikaci, která je zpravidla rychlejší než komunikace poštou. Ode dne, kdy vaše žádost k dodavateli dorazí, má dodavatel 30 dní na reakci. Poté, co se ozve, začíná shromažďovat dokumenty potřebné k přepisu.

Které dokumenty k přepisu potřebujete?

Počet a typ dokumentů se u různých dodavatelů liší. Nejčastěji ale můžete narazit na tyto:

  • Žádost o převod odběru elektřiny či plynu (případně žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka a smlouvu o připojení nového)
  • Doklady o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu (např. nájemní smlouva, kupní smlouva nebo výpis z katastru nemovitostí)
  • Plnou moc pronajímatele
  • Úmrtní list nebo čestné prohlášení (pouze při úmrtí či ztrátě právní způsobilosti předchozího odběratele)
  • Předávací protokol, v němž původní a nový odběratel uvedou stav elektroměru

Spolu s právníky jsme pro vás sepsali vzor smlouvě vyjádřeného přepisu plné moci u energií. Zde zdarma ke stažení.

Plná moc - Energie

Stáhnout

Odeslat odkaz ke stažení na email:

Přihlášením vyjádřujete svůj souhlas se sběrem údajů pro marketingové účely.
Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!