Úlevy pro nájemníky zasažené koronavirem

Co dělat s nájemníky, kteří kvůli koronavirové krizi nedokáží splácet nájem? Co nařizuje stát? Jak takovým nájemníkům prakticky pomoct a zároveň se nerozdat? Kam až zajít a na co si dát pozor, jak v této oblasti nastavit hranice našeho altruismu?

Povinnost nebo dobrá vůle pronajímatele?

Nejdříve by se měl každý pronajímatel předem důsledně zamyslet nad tím, komu byt pronajímá. Jinak bude k situaci zřejmě přistupovat majitel jednoho pronajímaného bytu a jinak majitel bytového komplexu s desítkami nájemníků.

Dále je potřeba zdůraznit, že nájemníci na kompenzaci ze strany pronajímatele nemají žádný vymahatelný nárok. Jakákoliv forma pomoci je tedy v případě koronavirové krize vždy pouze na dobré vůli majitele.

Slevu z nájmu totiž může nájemník požadovat pouze v případě, že mu v užívání prostoru někdo brání nebo jsou v bytě vady, které nájemníkovi ztěžují jeho užívání. Čili koronavirus s tímto nemá nic společného.

Na druhou stranu podle nového vládního ustanovení pronajímatel nemůže vypovědět smlouvu nájemníkovi, který se kvůli epidemii koronaviru dostal do problémů se splácením.

Komu (ne)podat pomocnou ruku

Komu tedy pomoct a jak? Opět se dostáváme na začátek – majitel by se měl zamyslet, komu byt, případně nebytové prostory pronajímá.

Sám si pak musí vytvořit určitý filtr, komu pomoc poskytnout a za jakých podmínek.

Jde o rodinu s malými dětmi, kde žena pobírá rodičovský příspěvek a manžel je automechanik, který musel min. na měsíc přerušit činnost? Pak je asi pomoc na místě. Matky samoživitelky, OSVČ…reálně zasažených skupin by se jistě našlo více.
Stejně tak je ale dost lidí, kterých se krize po finanční stránce nedotkla. Takoví se ale (doufejme) logicky na pronajímatele s žádostí o nějakou úlevu obracet nebudou.

V tomto mají jednodušší rozhodování ti majitelé bytů, kteří své nájemníky dobře znají. Jsou to typicky lidé v dlouhodobějších nájemních vztazích, kdy je mezi nájemníkem a majitelem vzájemná důvěra.

Jakou zvolit formu

Pokud jde o majitele jednoho bytu, není asi těžké k nájemníkovi přistupovat individuálně, vše s ním probrat a na formě pomoci se domluvit. Pokud má majitel rozsáhlejší portfolio pronajímaných bytů, bude mít rozhodování těžší. Může pomoct všem plošně nebo žádnou pomoc neposkytnout, případně řešit i v tomto případě žádosti individuálně.

Podobně lze přemýšlet nejen u fyzických osob, ale i u právnických subjektů či firem, kterým majitel pronajímá nebytové prostory.

Pronajímatelé budou zřejmě nejčastěji zvažovat dvě formy pomoci:
  1. Sleva z nájmu

–        Zde je čistě na majiteli, pro jak velkou slevu a za jakých podmínek se rozhodne.

  1. Odložení doby splatnosti nájemného

–        S touto formou pomoci přišla i některá města či městské části (např. v Brně či Praze). Tyto města poskytly firmám slevy z nájmů či odsun splatnosti nájemného až na konec července. A podobně vychází vstříc i nájemníkům městských bytů.

Dále budou pronajímatelé často řešit dvě modelové situace:
  1. Nájemník platí, snaží se, ale bude mít dočasně problém dát dohromady dost peněz na splátku

–        V tomto případě by odklad splátek či sleva z nájmu mohly být efektivním nástrojem pomoci. Lidem s dočasnými finančními problémy to pomůže překlenout kritické období. Pokud jde o spolehlivé, dlouhodobé nájemníky, je tato pomoc oboustranně výhodná. I pronajímatel bude určitě radši, když si jinak bezproblémové nájemníky udrží i nadále.

V případech, kdy to s nájemníkem nevypadá po finanční stránce dlouhodobě dobře, se jeví jako jedno z možných řešení vzájemná dohoda o ukončení nájmu. Znovu je ale potřeba zdůraznit, že majitel nájemníkovi nemůže smlouvu ukončit, pokud jeho platební neschopnost vznikla v důsledku epidemie koronaviru. Čili ukončení nájmu by muselo vzejít od samotného nájemníka.

Vláda toto ustanovení na ochranu nájemníků schválila 1. dubna. Vše ještě musí projít sněmovnou a senátem. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na tiskové konferenci dále řekla, že dluh z nájemného bude moct nájemník splatit do konce května 2021.

  1. Nájemník nemá žádné prostředky na platbu nájemného a výhledově se situace nebude lepšit

–        Zde se jeví jako nejlepší řešení pro obě strany vzájemná dohoda na podmínkách ukončení nájmu. Ani pro majitele by nebylo příjemné, kdyby nájem dál trval a on by musel nárok na nájemné vymáhat u soudu a následně v exekuci.

Kdy být opatrný či zdrženlivý

Na závěr už jen obecné shrnutí, v jakých případech by měl být majitel obezřetný či zdrženlivý ohledně úlev pro nájemníka:

  1. Neznámí  či noví nájemníci – pokud o nájemníkovi majitel nic moc neví, nezná ho, do velkých „slevových akcí“ by se pouštět neměl. To může být častější u krátkodobých či střednědobých nájmů.
  2. Nespolehliví nájemníci – pokud byly s nájemníky v minulosti jakékoliv problémy, je na místě také opatrnost.
  3. Dlužníci – pokud majiteli nájemník dlužil na nájmu již před krizí, případně neplatí ve stanovených termínech, má s platbami zpoždění apod., jakékoliv úlevy tu příliš nedávají smysl.
  4.     Osoby prokazatelně nezasažené krizí

Každopádně nikdy neuděláte chybu, pokud si se svým nájemníkem o celé situaci promluvíte, zjistíte, co ho potkalo, jak se ho konkrétně krize dotkla. Na základě těchto informací si pak sami můžete rozhodnout, zda a za jakých podmínek jste ochotni mu v jeho situaci pomoct.

 

Aktualizováno: 6. 4. 2020Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!