Program „pětadvacítka“ pomůže i majitelům bytů

Nájemní bydlení, zejména to krátkodobé prochází kvůli koronaviru krizí. Mnozí majitelé platí hypotéky na byty, které díky odlivu turistů zejí prázdnotou. Jiní zase řeší situaci, že jejich nájemníci nemají peníze na platbu nájemného. Stát v této situaci přichází s podporou pro OSVČ v rámci tzv. programu Pětadvacítka. Přinášíme aktuální informace, kdo na podporu dosáhne a v jaké bude výši. Také vysvětlíme, jaké podmínky je potřeba splnit a kdy podpora reálně přijde.

Komu je pomoc určena

Takzvaná „pětadvacítka“ je primárně určena osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), kteří se v přímém důsledku epidemie koronaviru dostali do finančních problémů. Dlouho však nebylo zcela jasné, kdo na podporu dosáhne. Jednalo se o tom, zda bude jen pro OSVČ hlavní nebo vedlejší a ve hře byla celá řada dalších podmínek.

Důvod byl celkem jasný. Ministryně financí Alena Schillerová chtěla eliminovat tzv. „černé pasažéry“, kteří by této podpory mohli zneužít, aniž by na ni měli nárok.

Podmínky byly ale natolik přísné/nelogické, že ve výsledku na podporu většina potřebných nedosáhla. Problematické bylo především doložení poklesu příjmů za první čtvrtletí roku 2020 o 10 %. Tuto podmínku většina podnikatelů nesplnila, protože epidemie propukla až v průběhu března a pokles tržeb zaznamenala či zaznamená většina dotčených až ve druhém kvartálu.

Na základě vlny protestů nakonec ministryně téměř veškeré podmínky zrušila a na podporu tak momentálně dosáhne drtivá většina OSVČ.

Na podporu dosáhne téměř každý

Oficiální podmínky pro přiznání podpory jsou následující:

 •       Museli jste uzavřít provozovnu či omezit její provoz
 •       Vy nebo vaši zaměstnanci jste byli v karanténě
 •       Péče o dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě u vašeho zaměstnance
 •       Omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech vaší samostatné výdělečné činnosti
 •       Omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon vaší samostatné výdělečné činnosti

Systém je momentálně nastaven tak, že stačí podat čestné prohlášení o splnění jedné z výše uvedených podmínek.  Oprávněnost nároku nikdo nepřezkoumává. Jde tedy spíše o formalitu.

Pokud tedy např. pronajímáte byt v Praze v rámci služby Airbnb, který je nyní díky odlivu turistů prázdný, je jasné, že podmínky splňujete – jedná se o omezení poptávky po službách.
Na příspěvek máte také nárok, pokud studujete a není vám více jak 26 let, jste spolupracující osoba, pobíráte invalidní nebo starobní důchod, pečujete o zdravotně postiženou osobu, jste na mateřské či rodičovské dovolené a podnikáním si přivyděláváte.

Na podporu naopak nemáte nárok v těchto vymezených případech:

 •       Jste zaměstnanci (na hlavní pracovní poměr)
 •       Stali jste se OSVČ až 13. března 2020 nebo později
 •       Pracujete na DPP (10 001 Kč a více) a DPČ (3000 Kč a více), kde jste účastni nemocenského pojištění a zároveň jste OSVČ
 •       Pobíráte podporu v nezaměstnanosti

Jaká je tedy konečná výše podpory?

Od 12. března až do konce dubna je možné žádat o příspěvek 25 000 Kč. Z toho taky vznikl název programu „pětadvacítka“.

Dvacátého dubna však vláda schválila prodloužení této podpory, a to až do uvolnění všech opatření omezujících podnikatele (zatím je tedy tímto datem 8. červen). Byl schválen jednorázový příspěvek 500 korun denně.

Pokud už ale OSVČ o dříve schválený příspěvek 25 000 Kč zažádala, musí si pro přiznání další podpory podat žádost novou. Žádat je možné až do 29. června.

Je potřeba si uvědomit, že nejde o jeden balík peněz (že by finanční správa vyplácela buď celých 25 000, nebo nic), ale jde o kompenzační jednorázový příspěvek 500 Kč denně. To znamená, že pokud někdo splňuje podmínky pro přiznání příspěvku jen částečně (jen v určitém období), bude mu vyplacena adekvátní část za ty dny, kdy podmínky splňuje.

Jak podat žádost

Žádost se podává na místně příslušném finančním úřadu. Žádost lze podat osobně nebo elektronicky. Finanční správa preferuje a doporučuje elektronický způsob podávání žádostí a bezkontaktní styk s úřadem. Žádost lze podat až do 29. 6. 2020 například prostřednictvím webové aplikace.

Kdy peníze přijdou

Ministerstvo financí ujišťuje, že jejich prioritou je rychlost a že příspěvek bude odeslán na uvedený účet žadatele ihned po zpracování žádosti.

Doba zpracování ale může být vzhledem k počtu podaných žádostí poměrně dlouhá. Finanční správa jich eviduje již téměř 200 000.

V těch se navíc často objevují chyby, které vyplácení příspěvků zdržují. Mezi nejčastější patří absence podpisu, nesprávný formát žádosti, zaslání na jiný finanční úřad než je místně příslušný či zaslání více žádostí najednou.

Přesto k dnešnímu dni (21. dubna) přikázaly finanční úřady vyplatit již 3,3 miliardy korun. Největší počet žádostí byl zatím přijat v Praze (přes 25 000). Průměr kompenzačního bonusu na jednu žádost činil 24 833 korun, drtivá většina lidí tedy žádá o maximální příspěvek.

Každopádně to chce ze strany žadatelů určitou shovívavost a trpělivost.

Další zvýhodnění pro OSVČ

Živnostníci mohou v současnosti využívat ještě další podporu od státu. Jedná se už jen ve zkratce o následující body:

 •       Ošetřovné i pro OSVČ při péči o dítě do 13 let, za 1 den se vyplácí částka 424 Kč (tzv. kompenzace)
 •       Možnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 1. 7. 2020, není potřeba žádat o posunutí termínu
 •       Možnost uplatnit ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018 –  zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty
 •       Byla prodloužena lhůta pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 do 3. 8. 2020, současně je třeba doplatit pojistné

·       Od března do srpna 2020 neplatí OSVČ zálohy na sociální a zdravotní pojištěníFacebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!