Přepis nemovitosti na katastru postup krok za krokem

Přepis nemovitosti na katastru může být pro mnohé vyčerpávajícím byrokratickým maratónem. Sepsali jsme pro vás návod krok za krokem, aby ve vašem případě vše proběhlo hladce a rychle.

Kdo přepis nemovitosti řeší?

Jediná osoba, která může přepis nemovitosti na příslušném katastrálním úřadu řešit je vždy a pouze oficiální vlastník nemovitosti (stávající či budoucí, ale ideálně oba), ve speciálních případech také zmocněná osoba pověřená vlastníkem nemovitosti, který ji úředně předal plnou moc.

Jaké druhy přepisu nemovitosti existují?

Jak jste nemovitost získali? Podle nabytí se pak liší způsob přepisu dané nemovitosti:

  • Prodej/koupě – nemovitost v tomto případě prodáváte či kupujete. Potřebujete tedy řádnou kupní smlouvu, kterou budete muset na katastru předložit. Podpisy na všech smlouvám musí být úředně ověřeny.
  • Darování – dostali jste nemovitost darem? Potřebujete tedy darovací smlouvu. Darování mezi blízkými příbuznými je osvobozeno od daně. Budete ale muset uhradil správní poplatek za podaný návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
  • Dědictví – pokud jste nemovitost zdědili, čeká vás neméně práce. Potřebujte ale notáře, který dědické řízení vyřídí. Finanční ohodnocení notáře je v tomto případě vaším jediným nákladem.

Jak na to?

Máte v ruce kupní či darovací smlouvu? Začíná tedy samotný přepis nemovitosti a vy se musíte vydat na katastrální úřad.

  • Zjistěte si, pod který katastrální úřad spadáte

V první řadě musíte vědět, pod správu jakého katastrálního úřadu daná nemovitost spadá.

  • Pošlete na katastrální úřad kupní či darovací smlouvu

Učinit tak můžete osobně, poštou či elektronicky

  • Mějte správně vyplněný formulář

Dejte si záležet správném vyplnění všech políček formuláře. Jakékoliv nepřesnosti mohou vést k zamítnutí žádosti a vy byste tak museli podávat žádost znovu, platit znovu správní poplatek apod.
Pozor na přesné označení nemovitosti, účastníků řízení (stávající vlastník, nový vlastník, osoba oprávněná z věcného břemene), definujte přesně práva (např. vlastnická práva, věcná břemena, práva stavby apod.). Prostudujte si raději pečlivě návod: jak vyplnit správně formulář.

  • Doložte všechny listiny a dokumenty

Nutností je doložit všechny listiny, na základě kterých k přepisu nemovitosti dochází. O jaké dokumenty se jedná? Jde o kupní či darovací smlouvu s ověřenými podpisy všech zúčastněných osob. Podpisy na samotném návrhu na vklad do katastru nemovitostí již ověřeny být nemusí.

Zastupuje vás při přepisu nemovitosti zmocněná osoba? Musí mít v ruce podepsanou a úředně ověřenou plnou moc. Tu předloží spolu s vkladovou listinou (smlouvou), jejíž přílohou mohou být dokumenty jako je např. rozhodnutí stavebního úřadu apod.

Kolik mě to bude stát?

Kolik přepis nemovitosti stojí? V případě, že využijete advokátních či notářských služeb spojených s přepisem, musíte počítat s jejich finanční odměnou.

Ve všech případech vám bude notářem naúčtován poplatek 30 Kč za osobu za každý ověřený podpis na smlouvách, které předkládáte na katastru.

Správní poplatek, který jste povinni uhradit na příslušném katastrálním úřadě je aktuálně 2000 Kč (datum poslední změny: 1. ledna 2020).

Podáno. Co se bude dít teď?

Máte správně vyplněno, zaplaceno, odevzdáno a nyní čekáte. Jak dlouho? Podle zákona má katastrální úřad na přepis nemovitosti 30 dní.

Co se mezi tím děje? Okamžikem podání návrhu na vklad začíná běžet oficiální 20denní lhůta, během které úřad označí nemovitost tzv. plombou. To znamená, že všem dotčeným osobám rozesílá doporučený dopis s vyrozuměním o plánované změně. Všechny osoby mají právo se během této chráněné doby proti převodu nemovitosti odvolat.

Pokud k žádnému odvolání nedojde, 21. den lhůty úředníci na katastru začínají se samotným předpisem nemovitosti. Datum dokončení pak záleží na jejich rychlosti a vytíženosti.

Vlastnické právo nový vlastník nabývá až zápisem do katastru nemovitostí! Ne dříve, ne s podpisem kupní smlouvy.

Doporučujeme využít tzv. úschovnu kupní ceny u prověřené advokátní nebo notářské kanceláře či vaší banky. Můžete také sepsat smlouvu o úschově, a tak celou záležitost ošetřit. Smlouva o úschově stanoví termín uvolnění kupní ceny prodávajícímu. Běžně se jedná o lhůtu 5 pracovních dnů ode dne, kdy je předložen výpis z listu vlastnictví, z něhož bude jasně vyplývat, že kupující je vlastníkem předmětné nemovitosti.

Hotovo!

Tímto máte nemovitost konečně ve svých vlastních rukou, ať už ji využijete k vlastnímu bydlení nebo k pronájmu.

Pozn. Tento článek prošel revizí advokátní kanceláře, ručíme tak za správnost údajů k datu vydání článku.Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!