Odsun daňového přiznání pro živnostníky i firmy v roce 2020 kvůli koronaviru

Daně se odkládají, aby se zamezilo možnostem šíření koronaviru COVID-19. Pronajímáte byt, i na vás se vztahuje povinnost platit daně. Do kdy se podává daňové přiznání v roce 2020? Ministerstvo financí odsouvá termín pro podání daňového přiznání za rok 2019 na 1. července 2020. Důvodem je snaha o omezení koncentrace lidí na finančních úřadech, poštách a jiných místech.

Vztahuje se na vás povinnost odvádět daně? Jak se daní příjmy z pronájmu?

Přímý odsun termínu podání daňového přiznání na 1. července 2020

Změna umožní podat daňové přiznání nejdéle o 3 měsíce později bez jakékoli sankce. Běžný termín 1. dubna 2020 se pro mimořádnou situaci přesouvá na středu 1. července 2020. Tolerováno bude také opožděné podání daňových přiznání u daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019, pokud toto zpoždění nepřesáhne termín 1. července 2020.
Odsun termínu se týká všech podnikajících fyzických osob bez jakéhokoli zdůvodnění. Není nutné dokazovat, že jste byli poškozeni koronavirem.

Sankce a pokuty

Ani v této situaci se sankcím a pokutám nevyhnete. Úrok z prodlení musíte uhradit, pokud daň z příjmů nezaplatíte do 1. července 2020. Úrok se začne účtovat od prvního dne prodlení.

Pokud odvedete později platby sociálního a zdravotního pojištění. Pokuta vám začne běžet již od prvního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Maximální penále může v tomto případě činit 50 000 Kč u sociálního i zdravotního pojištění.

Prominutí pokuty

Pokud prokážete jako daňový subjekt, že jste byli poškozeni koronavirem, bude vám prominutý úrok z prodlení. Za uznatelný důvod se může považovat: onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

Pro tento rok se plošně promíjí pokuta 1000 Kč za nepodání kontrolního hlášení, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Plošně se promíjí také správní poplatek ve výši 400 Kč tehdy, pokud do 31. července individuálně podáte žádost o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem.

Chyba v daňovém přiznání

Pokud v daňovém přiznání uděláte chybu, máte i letos možnost, jak ji opravit. Lze podat opravné či dodatečné daňové přiznání.

Opravné daňové přiznání je jednou z možností, jak v předchozím daňovém přiznání opravit vzniklou chybu. Do stanovené lhůty po podání daňového přiznání podáte opravné daňové přiznání, které to první chybné nahradí.

Dodatečné daňové přiznání se podává kdykoli po uplynutí lhůty pro podávání formulářů. Podává se v případech, kdy zjistíte chybu až ve chvíli, kdy už není možné podat opravné daňové přiznání.Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!