Krátkodobý pronájem. Co všechno musíte zařídit, abyste pronajímali?

Krátkodobé ubytování na platformách Booking.com, Airbnb a jim podobných s sebou nese celou řadu povinností, které musí podnikatel plnit. Málokdo si uvědomuje, kolik administrativy s sebou tato podnikatelská činnost nese. V tomto článku si tyto povinnosti shrneme.

Živnostenskému úřadu se nevyhnete

Finanční správa klasifikovala v roce 2017 krátkodobé pronájmy jako ubytovací službu, nikoliv pronájem. Celé znění zde. V tomto režimu se tedy jedná o podnikatelskou činnost, ke které musíte mít náležité oprávnění. Je třeba zřídit živnostenský list pro živnost ohlašovací s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona, obor 55. Ubytovací služby.

Zahájení i ukončení činnosti je podnikatel povinnen oznámit obecnímu živnostenskému úřadu předem. Zřízení živnostenského oprávnění je snadné. Stačí zajít na jakékoliv centrální registrační místo: Úřad městské části hlavního města Prahy, krajský úřad, poštu s CheckPointem, k notáři či na matriku. Oprávnění můžete zařídit i online z pohodlí domova odesláním registračního formuláře do datové schránky příslušného úřadu. Cena živnostenského oprávnění je 1000,- Kč za jeden obor činnosti.

Platíte daně?

Daň z příjmu fyzických/právnických osob

Pakliže ubytovací službu poskytujete pravidelně a opakovaně, potom naplňujete veškeré znaky podnikání, a tedy příjmy z této činnosti podléhají dani z příjmu fyzických osob. Pokud vlastníte živnostenské oprávnění, můžete si uplatnit výdajový paušál ve výši 60%.

Podrobnější informace o dani z příjmu fyzických osob naleznete zde.

Pokud se jedná o podnikání právnické osoby, potom jsou předmětem daně příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Příjmy z krátkodobých pronájmů by byly zahrnuty v přiznání k dani z příjmů právnických osob a zdaněny v základu daně.
Podrobnější informace o dani z příjmu právnických osob naleznete zde

DPH

Pokud váš obrat přesáhne za období po sobě jdoucích 12 měsíců výši 1 milionu korun, máte povinnost přihlásit se k dani z přidané hodnoty u finančního úřadu. Pro ubytovací služby platí snížená sazba DPH 15%.

Identifikovaná osoba

Zvláštním případem DPH je následující a mnohými opomíjená daň. Využíváte-li ke zprostředkování ubytování platformy neusazené v tuzemsku (např. Airbnb) a nejste plátcem DPH, jste povinni se zaregistrovat k DPH jako tzv. identifikovaná osoba. V tomto případě přechází platba DPH na příjemce elektronické služby, tedy na vás a týká se to DPH ze servisního poplatku daného portálu.

Kdy potřebuji EET?

V případě, že přijímáte platby v hotovosti nebo kartou od svých hostů, jste povinni tyto tržby evidovat ve smyslu zákona o evidenci tržeb. V případě, že toto za vás řeší zprostředkovatel (Airbnb), potom přechází tato povinnost na něj. V tomto ohledu je zásadní to, čím jménem a na čí účet jsou platby za poskytnutí služby přijímány.

Nezapomeňte za nájemníky odvádět poplatek z pobytu

Pro krátkodobé ubytovatele v Praze platí povinnost hradit místní poplatek z pobytu. Sazba pobytu činí 21 Kč za každý započatý den, přičemž den příjezdu se nepočítá. Poplatek se vztahuje na všechny osoby starší 18 let, které se za úplatu ubytují na dobu nejvýše 60 kalendářních dnů u jednoho poskytovatele bez ohledu na účel pobytu. Ubytovatel je povinen vždy do 15. dne následujícího měsíce nahlásit počet ubytovaných osob, dní a celkovou částku poplatku. Registrovat se musíte do 30 dnů od zahájení poskytování ubytovací služby u příslušné městské části.

Pronajímáte cizincům?

Aby mohla cizinecká policie monitorovat pohyb osob v ubytovacích zařízeních v České republice, je třeba plnit následující povinnosti. Nejdříve se musíte zaregistrovat na cizinecké policii, kde dostanete ke svému ubytovacímu zařízení unikátní identifikátor a přístup do sytému Ubyport, skrze který potom ubytované hlásíte. Každého ubytovaného musíte tímto postupem nahlásit vždy do 3 dnů od jeho ubytování.

Kromě samotného hlášení osob na cizineckou policii, musíte vést tzv. domovní knihu a archivovat ji po dobu 6-ti let. Je to evidence osob s jejich detaily a podpisem. Forma takovéto knihy je volná, ale musí obsahovat povinné údaje. Můžete využít i software třetích stran, které jsou na Ubyport napojeny a celý proces Vám ulehčí, tedy sběr dat, archivaci a digitální podpis.

Jaké další povinnosti nesmíte opomenout

Označení provozovny

Apartmán, ve kterém provozujete krátkodobé ubytování, je de facto vaše provozovna a ta musí být dle živnostenského zákona označena:

„Živnostenská provozovna musí být také stanoveným způsobem označena jménem, příjmením, obchodní firmou nebo názvem podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, provozní dobou, kategorií a třídou ubytovacího zařízení“
(§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona).

V ideálním případě by mělo být označení na fasádě domu, což v mnoha případech nelze. Alternativně lze umístit označení na zvonku u vstupních dveří a na dveřích od apartmánu.

Likvidace živnostenského odpadu

Protože je váš apartmán vaší provozovnou, platí pro vás zákonná povinnost likvidovat odpad, který vzniká vaší podnikatelskou činností. Je třeba sjednat smlouvu o poskytování služeb odpadového hospodářství s vlastním dodavatelem služeb. V domě musíte mít také vlastní popelnice.

Televizní, rozhlasové a autorské poplatky

Pokud máte ve vašem apartmánu rozhlasový nebo televizní přijímač, jste povinnen platit rozhlasové a televizní poplatky z každého tohoto zařízení. Dále máte dle autorského zákona povinnost platit autorské licenční poplatky kolektivním správcům autorských děl, kterými jsou u nás OSA a Intergram.


Pavel Nádvorník, CEO  Carebnb
www.carebnb.cz
Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!