Jak se daní příjmy z pronájmu?

Pronajímáte byt? I na vás se vztahuje povinnost platit daně. Jaký je rozdíl mezi pronájmem a ubytovacími službami? Jak se daní příjmy z pronájmu? Co se stane, když daně nezaplatíte?

Daň z pronájmu a daň z ubytovací služby typu Airbnb není to samé!

V první řadě, „pronajmout“ z daňového hlediska neznamená „ubytovat hosta“

 • Ubytovací služby: Daň z příjmů ze samostatné činnosti

Ubytovací službu poskytujete, pokud hostitel sám zajišťuje služby jako je úklid, výměnu povlečení, případně stravování apod.

Airbnb a podobné platformy nabízí sjednání krátkodobého ubytování. Jedná se tak o příjmy z podnikání. Byt či dům je tak využíván krátkodobě především turisty, lidmi na služební cestě, sezónními pracovníky či studenty.K provozování potřebujete živnostenský list:

 • Lze uplatnit výdajový paušál ve výši až 60 %
 • Pokud váš obrat přesáhne 2 miliony Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců, musíte odvést i DPH
 • Pronájem: Daň z příjmů z pronájmu

Pronájem bytu poskytujete tehdy, pokud jako pronajímatel přenecháváte nájemníkovi k užívání majetek a neposkytujte mu žádné další služby.

Pokud službu pronájmu sjednáváte jednorázově a na delší dobu (na měsíce až roky), poskytujete nájem. Ubytování nájemci musí sloužit k základní bytové potřebě a drobné opravy si řeší nájemce sám.

Pokud pronajímáte jako fyzická osoba:

 • Nepotřebujete živnostenský list
 • Příjmy přiznáte v daňovém přiznání. Můžete navíc uplatnit výdaje v reálné výši, nebo výdajový paušál 30 %, nejvýše však 300 tisíc Kč

Pokud pronajímáte jako právnická osoba:

 • Musíte mít živnostenský list
 • Z příjmů z podnikání je nutné odvádět také sociální a zdravotní pojištění
 • Výhodou jsou vyšší paušální výdaje 60 %

Slevy na dani při pronájmu:

 • Základní slevová daň na poplatníka
 • Daňové zvýhodnění na děti
 • Nezdanitelné položky

Paušál vs. skutečné výdaje

Ať už pronajímáte nebo poskytujete ubytovací služby, vždy si můžete po zdanění odečíst výdaje. Uplatnit je lze ve skutečné výši, nebo paušálem (podílem z příjmu).

Nelze jednoznačně říci, který ze dvou variant je výhodnější – majitel nemovitosti by si proto měl tento rozdíl pečlivě propočítat.

Výdaje, které si jako plátce daně můžete odečíst:

 • poplatky realitní kanceláři
 • odpisy nemovitosti
 • úroky hypotéky na pořízení nemovitosti
 • náklady na vybavení, jako je například nábytek
 • náklady na opravu a údržbu
 • pojištění nemovitosti
 • daň z nemovitosti

Daňové přiznání není třeba, když příjem nepřesáhne 15 tisíc Kč za rok

Podání daňového přiznání se však nevztahuje na všechny. Vyhnout se mu můžete pouze tehdy, pokud vaše celkové příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly za rok 15 000 Kč.

Málokdo se ale do této výše vejde, v opačném případě musíte daňové přiznání podat vždy.

Co když nepodáte daňové přiznání?

Nepodání daňového přiznání se nevyplácí. Pokud své příjmy nezdaníte, čeká na vás mnoho nepříjemností:

 • Finanční správa vám vyměří 15% daň z příjmů z dosaženého zisku
 • Jste-li podnikatel s povinností odvádět DPH, musíte ho doplatit
 • Může vám být vyměřena pokuta za pozdní podání přiznání
 • Zaplatíte úrok z prodlení za pozdní úhradu daně
 • V případě doměřené daně k tomu dostanete penále ve výši 20 % z doměřené daně
Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!