Co musím platit u dědictví či darů?

Dědická a darovací daň byly v roce 2014 v České republice zrušeny. S dědictvím a darováním
jsou ale stále spojené jisté poplatky! Jaké legislativní kroky musíte učinit a kolik vás to bude
stát najdete v článku.

Oficiálně jsou sice obě daně zrušené. Ale pozor! Může vám hrozit
pokuta

Pokud výše dědictví přesahuje 5 mil. Kč, jste povinni tuto skutečnost nahlásit na finančním
úřadu. Oznámení musíte podat:

 • Ve stejné lhůtě, jako u podání daňového přiznání za období, ve kterém došlo
  k osvobozenému příjmu.
 • Elektronicky (datovou zprávou), papírově (osobně nebo poštou) či ústně do
  protokolu.

Pokud oznámení nepodáte, hrozí vám pokuta.

 • Zaplatíte 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud povinnost splníte po vypršení
  lhůty (aniž vás k tomu vyzval správce daně).
 • Pokuta 10 % z částky neoznámeného příjmu vám hrozí při zaplacení po lhůtě a
  v reakci na výzvu správce daně.
 • Pokud vám přijde výzva a vy na ni nebudete reagovat, dostanete pokutu 15 % z částky neoznámeného příjmu.

Dary nejsou zcela bez daně!

Pokud jde o dědictví, všechny nabyté příjmy jsou od daně osvobozeny, i v případech, že jde
o dědictví po vzdálených příbuzných nebo úplně cizích lidech. Málokdo ví, že dary stále
spadají pod daň z příjmů.

Od daně z nabytí nemovitosti jste osvobozeni za situace, že vám majetek odkázal člověk
přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata) nebo vedlejší linie (sourozenec, strýc, teta,
manžel/manželka, rodiče manžela/manželky atd.). Za okolnosti, že v přímé linii nejste,
musíte s člověkem, který vás obdaroval žít minimálně 1 rok ve společné domácnosti.

Na všechny ostatní případy se vztahuje povinnost platit daň. 15 % daň se vztahuje na
darovaný majetek, který přesahuje částku 15 tis. Kč. U právnických osob je daň 19 %. Tuto
daň musí obdarovaný zahrnout do svého daňového přiznání. Zdravotní a sociální pojištění
se z darů neodvádí.

Prodej zděděné nemovitosti

Daň na vás může číhat i při prodeji zděděné nemovitosti – konkrétně se jedná o daň z příjmu
fyzických osob. Osvobozeni budete v případě, že jste v dané nemovitosti prokazatelně
bydleli více jak 2 roky před jejím prodejem nebo ji dárce či zůstavitel vlastnil déle než 5 let.

Pokud jste majetek zdědili po osobě v přímé linii nebo po manželovi, jste od daně také
osvobozeni.

Jaké jsou další poplatky?

Musíte počítat s tím, že poplatky vás při dědickém řízení neminou. Jistou částku zaplatíte
notáři. Výše se řídí vyhláškou 196/2001 Sb. v platném znění. Výše se odvíjí od ceny majetku,
který je předmětem řízení o pozůstalosti. Maximální výše je 38 tis. Kč (+ DPH) v případě, že
cena obvyklá zanechaného majetku přesáhne 20 mil. Kč. Minimální výše není stanovena.

Další poplatky zaplatíte znalci za jeho odborný odhad ceny zděděného majetku. Odhad ceny
se pohybuje v řádu tisíců korun, většinou jde o 3 tis. Kč, u domu 5-10 tis. Kč.Facebook komentáře

Odebírejte newsletter

Sledujeme za Vás vše kolem nájemního bydlení. Nechte si posílat email s nejdůležitějšími novinkami!